Positive Behavior Support op het Corlaer College

Op het Corlaer College geven wij natuurlijk niet alleen les in schoolse vaardigheden. Ook willen wij graag bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen als persoon. Ook het gedrag van de leerlingen vinden we van groot belang, omdat dit ook in hun latere leven een grote rol zal gaan spelen. Bij heel veel van onze leerlingen gaat dit gelukkig goed, maar op het Corlaer College vinden we dat we hier altijd aandacht aan moeten geven; of een kind nu problematisch gedrag vertoont of (nog) niet. Daarom hebben we op het Corlaer College voor gekozen om te werken met Positive Behavior Support, een model waarbij positief gedrag beloond wordt en duidelijke regels centraal staan.

Wat is Positive Behavior Support?

Positive Behavior Support wordt op het Corlaer College ingezet om positief gedrag van de leerlingen te bevorderen. Deze werkwijze begint bij het gezamenlijk formuleren van belangrijke waarden, die worden omgezet in gedrag dat actief wordt aangeleerd aan de leerlingen. Positieve resultaten van de werkwijze zijn al in wetenschappelijk onderzoek gevonden en het Corlaer College merkt ook dat de werkwijze duidelijkheid creëert en positief gedrag van de leerlingen bevordert.

Natuurlijk willen wij bij het Corlaer College niet alleen maar straffen wat slecht gaat, maar juist ook belonen wat de leerlingen goed doen. Adequaat gedrag wordt met deze methode dan ook systematisch beloond, zodat leerlingen goede ervaringen overhouden aan het goede gedrag en negatief gedrag al snel naar de achtergrond verdwijnt. Het Corlaer College vindt het belangrijk om daarbij juist te focussen op alle kinderen om preventief te handelen, dus voordat probleemgedrag zich voordoet. Immers vertonen de meeste leerlingen het gewenste gedrag en vindt het Corlaer College het van belang dit te blijven stimuleren.

Het Corlaer College: positieve aanpak voor positief gedrag

Op het Corlaer College vinden we positief gedrag cruciaal voor een positieve ervaring tijdens de middelbare schooltijd. Daarom hebben wij ervoor gekozen om op het vmbo te werken met Positive Behavior Support. Deze werkwijze zorgt ervoor dat alle leerlingen bekrachtigd worden in het goede gedrag dat ze vertonen en er duidelijke regels zijn over de consequenties wanneer leerlingen hier vanaf wijken. Zo is het voor de leerlingen duidelijk waar ze zich aan moeten houden en merkt het Corlaer College dat deze structuur niet alleen het gedrag, maar ook de leeromgeving positief beïnvloedt. Mochten er toch problemen ontstaan, zowel persoonlijk als op gedragsniveau, dan biedt het Corlaer College natuurlijk de nodige begeleiding aan deze leerlingen.

Het Corlaer College in het algemeen

Het Corlaer College biedt naast de vmbo richting ook een grote hoeveelheid aan andere onderwijsniveaus. Zo kunnen leerlingen bij het Corlaer College terecht voor onderwijs van LWOO tot aan atheneumniveau, wat opstromen en afstromen eenvoudiger maakt. Niet alleen vinden we het belangrijk dat er in het algemeen een goede sfeer is op de school, maar ook dat ieder individu het beste uit zichzelf haalt en een positieve ervaring opdoet op het Corlaer College. Daarom streven wij ernaar om veel mogelijkheden te hebben, maar toch onze kleinschaligheid te behouden. Dit doen wij onder andere doordat we twee locaties hebben, waardoor we ondanks onze gestage groei geen massale school worden