Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Eerder dit jaar trad de algemene verordening gegevensbescherming in werking, beter bekend als de AVG Dit had een grote impact op alle Nederlandse, maar ook op alle Europese bedrijven. Plotseling moesten afdelingen precies weten welke gebruikersdata ze hadden en hoe ze die data verwerkten. Het was een heel proces om inzicht te krijgen in die gegevens, maar er was twee jaar de tijd geweest om de benodigde stappen te zetten. Helaas zijn er nog steeds veel vragen. Wat is nu precies het doel van de AVG en waar moeten bedrijven rekening mee houden?

  • Een overzicht van de gegevens
  • Het vaststellen van de bewaartermijn
  • Niet meer dan nodig
  • Cookies
  • Functionaris gegevensbescherming

De AVG is bedacht om bedrijven een beter overzicht te geven van de data die zij verzamelen. De wet moest bedrijven aansporen om te onderzoeken welke gegevens van een klant opgeslagen werden en hoelang deze bewaard bleven. Het probleem was dat hiervoor geen specifieke regels werden opgesteld, waardoor bedrijven dit grotendeels zelf moesten uitzoeken. Het bewaren van gegevens is belangrijk in verband met de kans op controle, maar wat is dan een ‘eerlijke’ opslagtermijn voor bijvoorbeeld klantgegevens? Bedrijven konden een functionaris gegevensbescherming aanstellen die bekend was met de regels en deze zo goed mogelijk vertaalde naar de organisatie, maar er ontstond al snel een tekort aan deze specialisten. Hoewel de waakhond, de Autoriteit Persoonsgegevens, al snel aangaf bedrijven niet direct te zullen straffen als ze hun best deden om de AVG na te leven, is het wel belangrijk dat op deze vragen  een antwoord komt. Nu de wet steeds langer actief is, ontwikkelen bedrijven ‘best practices’ voor het bewaren van data, maar mogelijk moet alles op den duur toch anders. Ook komen er steeds meer consultancybureaus die kunnen helpen bij het opzetten van een zorgvuldige administratie. Wil jij meer weten over de AVG, of wil je zeker weten dat je de data zorgvuldig behandelt? Neem dan eens contact op met DPO Now. Dit bedrijf is expert in de opslag van data en heeft specialisten die kunnen optreden als functionaris gegevensbescherming. Op dponow.eu lees je meer over de mogelijkheden!   

Gevolgen van de algemene verordening gegevensbescherming

De AVG heeft een verschillende gevolgen gehad voor de opslag van data. In de eerste plaats worden niet meer gegevens opgevraagd dan absoluut noodzakelijk. Vroeger was het zo dat een organisatie om een telefoonnummer kon vragen om je een e-mail te sturen, maar dat is nu niet meer aan de orde. Dit betekent dat bedrijven veel minder data hebben over hun klanten, waardoor ze ook minder data hoeven te verwerken. Een tweede gevolg zijn de cookiemeldingen, die inmiddels op vrijwel iedere pagina te zien zijn. Een bezoeker van een website moet precies weten welke data wordt verzameld en met welk doel dat gebeurt. Het belang van een cookiemelding kan wederom op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Met andere woorden: er is nog een lange weg te gaan voordat de AVG door zowel bedrijven als individuen helemaal wordt begrepen. Wil je de eerste stap zetten? Ga dan snel naar bovenstaande site en laat je informeren!

Wees voorbereid

De AVG geldt niet alleen voor grote multinationals, maar ook voor kleine ondernemingen en ZZP’ers. Hoewel de laatste twee groepen in veel gevallen geen functionaris gegevensbescherming hoeven aan te nemen, is het wel belangrijk dat ze goed zijn voorbereid op een eventuele controle. Bezoekers van je site, of klanten van je webshop, kunnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens melding maken van activiteiten die niet in orde zijn. Er volgen dan controles en mogelijk zelfs boetes, dus laat dat niet gebeuren! Werk altijd volgens de richtlijnen van de wet!