Wat is een wko installatie?

Wellicht heeft u er wel eens van gehoord: een gebouw die verwarmd wordt met een wko installatie. Of dat zoiets gebruikt werd in de tuinbouw. Maar wat is dit eigenlijk? Hieronder volgt een uitleg van de term ‘wko installatie’ en een opsomming van de voordelen die erbij horen.

Kenmerken van een wko installatie

Het stukje “wko” staat voor warmte-koudeopslag. Soms wordt deze term omgekeerd gebruikt en staat er kwo: koude-warmteopslag. Beide betekenen hetzelfde. Wat een wko installatie doet, is het opslaan van energie in de bodem, in koude of warme vorm. Dit wordt gedaan door middel van het grondwater dat door de bodem stroomt. In de zomer wordt dit grondwater gekoeld en gebruikt om gebouwen koud te houden. In de winter wordt het grondwater juist opgewarmd met een warmtepomp om het gebouw – of bijvoorbeeld een kas – te verwarmen. Maar niet al het water wordt speciaal verwarmd of gekoeld; een groot deel is al warm of koud door de temperaturen van buiten. Tijdens de winter wordt water gebruikt dat al verwarmd was door de zomerse temperaturen, en tijdens de zomer gebruikt de installatie water dat al koud was door de winterkou. Er zijn dus verschillende bronnen waar de warmte en koude worden opgeslagen. Wanneer het nodig is, worden deze bronnen aangeboord en door de warmtepomp en de verwarming verder opgewarmd of gekoeld. Er zijn verschillende varianten:

  • Open systemen
  • Gesloten systemen

Bij een open systeem staat de warmtewisselaar in directe verbinding met het grondwater. De warmtewisselaar is een apparaat dat de koude of warme temperatuur van het water omzet in een andere vorm van warmte of koude. Bij een gesloten systeem bestaat deze directe verbinding er niet. Of een wko installatie kan toegepast worden in een gebouw, hangt onder andere af van de omgeving. Niet elke bodem is geschikt voor deze vorm van energieopslag. Daarnaast is de plaatselijke wetgeving van invloed op het wel of niet kunnen plaatsen van een zo’n installatie.

Een duurzame vorm van energieopslag

Een wko installatie kent een aantal voordelen, namelijk:

  • Het is duurzaam
  • Het brengt uw energierekening omlaag
  • De terugverdientijd is haalbaar

Allereerst het feit dat een wko installatie duurzaam is: door dit te gebruiken, is er een lagere uitstoot van CO2. Zoals u wellicht weet is er momenteel een te hoge uitstoot van CO2 in de wereld, wat schadelijk is voor het milieu. Door een duurzame installatie kunnen deze schadelijke effecten tegengegaan worden.  Ten tweede brengt een wko installatie de energierekening omlaag, omdat het simpelweg veel energie bespaart. Een open systeem bespaart overigens meer energie dan een gesloten systeem wat betreft het koelen – qua verwarmen besparen beide ongeveer hetzelfde. Tot slot is het makkelijk om de investering die u gedaan heeft, terug te verdienen. Bent u geïnteresseerd geraakt in de wko installatie? Dan is het aan te raden om eens een kijkje te nemen op  ttbplus.nl. TTB Plus is een bedrijf dat ervoor zorgt dat uw installatie goed functioneert. Het verzorgt de installatie en past preventief onderhoud toe om te zorgen dat het optimaal blijft werken. Ook zorgt TTB Plus ervoor dat er voldaan wordt aan de wettelijke voorwaarden die gesteld worden, zodat u geen boete opgelegd krijgt. Gemeenten vragen namelijk gedetailleerde rapportages, waarin makkelijk iets over het hoofd gezien kan worden. Tot slot kijkt TTB Plus naar maatregelen die het meest energiebesparend zijn – het doel is: maximaal energie gebruiken die de duurzame bron beschikbaar stelt, maar ook minimaal energie verbruiken, zodat er geen verspilling is. Kortom: een wko installatie is een duurzame oplossing voor je energieverbruik!